Ontdek een thema

Het verhaal van de Nederlandse architectuur en stedenbouw laat zich vertellen aan de hand van talloze thema’s, perspectieven, interpretaties en motieven. Het Zoekportaal geeft steeds een kleine selectie uit de collectie uitgaande van een thema of onderwerp. De actualiteit, binnen of buiten Het Nieuwe Instituut, kan aanleiding zijn om een thema te benoemen en te illustreren aan de hand van tekeningen, foto’s en maquettes. Een onderzoek naar noodwoningen of ouderenhuisvesting bijvoorbeeld, of de verwerving of digitalisering van een archief. Maar het kunnen ook thema’s zijn die samenvallen met de tentoonstellingenreeks Verrassende vondsten uit de collectie, waarvoor op basis van een begrip steeds een persoonlijk selectie wordt gemaakt en getoond in Zaal -1. Ook andere projecten binnen Het Nieuwe Instituut die voortkomen uit onderzoek in de collectie leveren een keur aan archiefmateriaal op dat via de Thema’s te bekijken zal zijn.